Aktualności


X BIEG SZKALIEM JEZIORA KŁODAWSKIEGO

2019-04-30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza do zapisów na Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego, który odbędzie się podczas Kłodawskiej Majówki 18 maja godz.15:00

Dołączone pliki:


Pomoc dla młodej matki

2019-04-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje wózka niemowlęcego oraz łóżeczka dla potrzebującej młodej matki. Wszelkie informacje dostępne pod numerem telefonu 95 721 66 63.


Zakończenie naboru

2019-03-12

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zakończono już nabór na stanowisko: pracownik socjalny oraz asystent rodziny. Za złożone oferty serdecznie dziękujemy.


OFERTA PRACY

2019-02-18

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : PRACOWNIK SOCJALNY

Wymagania kwalifikacyjne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego wskazane są w art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 poz.1508 ze zm.).
Zgodnie z zapisem ustawowym pracownikiem socjalnym może być osoba, „która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
3) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
 pedagogika,
 pedagogika specjalna,
 politologia,
 polityka społeczna,
 psychologia,
 socjologia,
 nauki o rodzinie.”
Dodatkowym atutem kandydata jest posiadanie samochodu z uprawnieniami do prowadzenia samochodu.

Termin i miejsce składania dokumentów:
• Chętnych zapraszamy do składania CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie w godzinach pracy Ośrodka tj.
w poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku w godzinach od 7:30 do 15:30,
w piątek od 7:30 do 14:00
lub mailowe pod adresem: sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
• Dodatkowe informacje o naborze na stanowisko można uzyskać pod numerem telefonu
95 721 66 63, 95 731 00 46.


Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia!

2019-01-25

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kłodawie lub w miejscowościach gminnych na dłuższy okres wynajmu dla rodziny z trzymiesięcznym dzieckiem. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym- Panią Marią Bałdych pod numerem telefonu 514 813 598.


OFERTA PRACY

2019-01-17

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z siedzibą przy ul. Kościelnej 10, 66-415 Kłodawa,
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko : ASYSTENT RODZINY

czytaj całość publikacji "OFERTA PRACY"


Zmiany w KDR

2019-01-03

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż z początkiem 2019 r. w życie weszły zmiany dotyczące przyznania Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się także rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Dotychczas przepisy upoważniały do skorzystania ze zniżek tylko rodzinę, posiadającą minimum trójkę dzieci, które nie przekroczyły 18 roku życia. Granica ta była podwyższona do 25 roku życia w przypadku dzieci kontynuujących naukę. Poszerzenie kręgu osób, które mogą korzystać z Karty Dużej Rodziny to ogromne wsparcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla rodziców, którzy decydowali się na wychowywanie dużej liczby dzieci już dużo wcześniej.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie lub za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).


Wesołych Świąt

2018-12-21

W ten magiczny czas
świąt Bożego Narodzenia
życzymy rodzinnego ciepła i życzliwości,
chwil zadumy i dużo radości.
Nadchodzący zaś rok 2019
niech będzie wolny od trosk i przyniesie to,
co najcenniejsze: dobre zdrowie, pomyślność
oraz spełnienie marzeń
życzy Kierownik- Justyna Piotrzkiewicz
i pracownicy GOPS w Kłodawie

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji