Aktualności


Wyjazd rehabilitacyjny do Gościmia...

2018-08-08

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w okresie od 03.09.2018r. do 06.09.2018r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny dla 46 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu.
Dla uczestników wyjazdu zostanie zapewnione zakwaterowanie w domkach campingowych lub murowanych 2 lub 3 osobowych, pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja). Uczestnicy w cenie pobytu będą mieli dostęp do rekreacji na basenie, siłowni, sprzętu pływającego oraz dodatkowego zabiegu na zlecenie lekarza (dostępnego na terenie ośrodka).
Organizowany wyjazd jest w całości bezpłatny, zagwarantowany dojazd w obie strony wynajętym autokarem.
Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie do 24 sierpnia 2018r.
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie aktualnego orzeczenia
o niepełnosprawności i wiek powyżej 18 lat.


Charytatywna zbiórka dla Krzysia

2018-07-31

W minioną sobotę- 28.07.2018r. podczas „Kłodawskiej Nocy Rockowej” obyła się charytatywna zbiórka pieniężna dla chorego chłopca. Krzysiu z Łośna od urodzenia jest dzieckiem niepełnosprawnym, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym. W codziennym funkcjonowaniu wymaga ciągłej opieki, pielęgnacji oraz podawania stałych i kosztownych leków. Koszty związane z odpowiednim leczeniem dziecka przerastają jednak możliwości rodziny, dlatego możliwość zdobycia dodatkowych funduszy na leczenie i rehabilitację okazała się trafną formą wsparcia zarówno chłopca jak i jego rodziców. Akcję pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa Anny Mołodciak przeprowadzili pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej w Kłodawie, oraz Sołtys wraz z Radą Sołecką Łośna i rodzina z przyjaciółmi chorego chłopca. Wyznaczeni wolontariusze w porozumieniu z Fundacją Dzieciom ,,Zdążyć z Pomocą" zbierali datki do specjalnie oznaczonych puszek, a uczestnicy zabawy mogli zakupić pyszne ciasta domowej roboty, kiełbaski z grilla, pajdy ze smalcem i ogóreczkiem czy ruskie pierogi. Podczas imprezy odbyła się także licytacja, której całkowity dochód został przekazany na rzecz Krzysia. Zbiórka okazała się wielkim sukcesem- dzięki dobroci ludzkich serc udało się zebrać kilka tysięcy złotych! Zebrane podczas kwesty pieniążki zostały przekazane na konto Fundacji z przekazaniem na subkonto chorego chłopca.
Zachęcamy wszystkich, którzy chcieliby wspomóc jeszcze chłopca w jego codziennym zmaganiu z niepełnosprawnością do dokonywania wpłat - darowizn na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa na konto bankowe Alior Bank SA. 42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 tytułem: 4102 Różycki Krzysztof z dopiskiem: darowizna na pomoc i ochronę zdrowia.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (9 fot.)...


  PROGRAM "DOBRY START" - 300 ZŁ NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ

  2018-06-13

  Wójt Gminy Kłodawa uprzejmie informuje, iż w tym roku po raz pierwszy rusza rządowy program „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Jednostką realizującą zadanie w gminie Kłodawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

  Wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start” będzie można składać:
  → od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. (Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego 500+),
  → od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, (w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00).

  Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września. (Harmonogram wypłat świadczeń przez GOPS w Kłodawie zostanie podany w późniejszym terminie.)
  → Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
  1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
  2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  → Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje także w przypadku:
  1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
  2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
  Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych - raz w roku, w wysokości 300 zł.

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Kłodawie pod nr tel. 957216-663 lub 95 7310-046. Infolinia programu „Dobry start” – 95 7115-500 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00).


  WNIOSKI 500+ NA OKRES 2018/2019

  2018-06-13

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski
  w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2018/2019 przyjmowane będą - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
  Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami
  do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
  • w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
  31 grudnia tego roku.
  • Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

  Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


  IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego...

  2018-05-23

  19 maja br. podczas Kłodawskiej Majówki odbył się IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Z ramienia organizatora zawodów -Wójta Gminy Kłodawa, Anny Mołodciak tegoroczne zmagania sportowe przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wraz z zastępcą kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami- Grzegorzem Zapytowskim, W zakresie czynności było m.in.: przygotowanie trasy biegu, czuwanie nad przebiegiem zawodów i dobrym samopoczuciem zawodników. Nadzór techniczny i bezpieczeństwo zapewnili strażacy z OSP Santocko oraz ratownik medyczny. Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal oraz woda i regenerująca przekąska, natomiast puchary i nagrody wręczane były na scenie głównej Majówki przez Wójta Gminy Kłodawa. W rywalizacji wzięło udział 48 pasjonatów biegania, w tym 15 kobiet. Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Marcin Palczarski, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Ćwirko-Gross. Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Alicja, Łukasz i Justyna.
  Gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy za rok na X jubileuszowy bieg.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...


   Wdrażanie projektu „Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie”

   2018-05-22


   16 maja 2018r. w ramach wdrażania projektu p.n.: „Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER- Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014/2020 odbyło się szkolenie pracowników socjalnych i kadry zarządzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. W siedzibie tutejszego Ośrodka wykładowca szkoleniowy oraz koordynator projektu przybliżyli uczestnikom szkolenia model realizacji usług o określonym standardzie oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Omówione zmiany zostaną wprowadzane już od 1czerwca b.r.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


    Akcja „Czysty Aniołek”

    2018-04-13

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły, która rusza po raz piąty. Honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka. Akcja przewiduje organizację ogólnopolskich zbiórek środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Akcja trwa do końca czerwca. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem akcji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie można dostarczyć ww. środki czystości i artykuły higieniczne. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję na rzecz najmłodszych mieszkańców społeczności gminy. Zebrane środki czystości pracownicy socjalni przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa.
    Więcej o ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” na stronie Stowarzyszenia: https://www.piekne-anioly.org/programy.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Karta Dużej Rodziny w wersji mobilnej

     2018-03-27

     Już od początku roku 2018 dzięki staraniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Karta Dużej Rodziny zyskała nową formę- dokumentu elektronicznego. Dzięki temu skraca się przede wszystkim czas oczekiwania na wydanie Karty- z kilku tygodni do kilku minut od momentu pozytywnego rozpatrzenia elektronicznego wniosku i wysłania zamówienia na Karty. Posiadacze mobilnej aplikacji (mKDR) w łatwy sposób będą mogli także zlokalizować najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz wyświetlać na ekranie telefonów Karty nie tylko swoje, ale również pozostałych członków rodziny. Wystarczy więc, że jedna osoba udostępni na telefonie Karty wszystkich osób, które chcą skorzystać z danej zniżki.
     Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia daje możliwość złożenia wniosków o nowe Karty zarówno dla nowej rodziny lub nowego jej członka, jak i domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty w formie tradycyjnej (plastikowej).
     Szczegółowe informacje o wygodnym składaniu wniosków o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia można znaleźć na stronie MPiPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
     oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
     https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny
     https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu
     Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek.
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji