Aktualności


PROGRAM "DOBRY START" - 300 ZŁ NA DZIECKO UCZĄCE SIĘ

2018-06-13

Wójt Gminy Kłodawa uprzejmie informuje, iż w tym roku po raz pierwszy rusza rządowy program „Dobry start”, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Jednostką realizującą zadanie w gminie Kłodawa jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie.

Wnioski o przyznanie świadczenia ,,Dobry start” będzie można składać:
→ od 1 lipca 2018 r. drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformacyjnego – empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną. (Podobne zasady stosowane są przy przyznawaniu świadczenia wychowawczego 500+),
→ od 1 sierpnia 2018 r. przyjmowane będę w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie przy ul. Kościelnej 10, (w poniedziałki w godz. 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godz. 7.30 do 15.30 oraz w piątki w godz. 7.30 do 14.00).

Wnioski przyjmowane będę w terminie do 30 listopada br., a ustalenie prawa do świadczenia i wypłata nastąpi w terminie 2 miesięcy. Uwaga: Jeśli wniosek zostanie złożony w lipcu i sierpniu, pieniądze będą wypłacone najpóźniej do końca września. (Harmonogram wypłat świadczeń przez GOPS w Kłodawie zostanie podany w późniejszym terminie.)
→ Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia,
2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
→ Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje także w przypadku:
1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Świadczenie ,,Dobry start” przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom placówek opiekuńczo- terapeutycznych - raz w roku, w wysokości 300 zł.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy GOPS w Kłodawie pod nr tel. 957216-663 lub 95 7310-046. Infolinia programu „Dobry start” – 95 7115-500 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00).


WNIOSKI 500+ NA OKRES 2018/2019

2018-06-13

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski
w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres 2018/2019 przyjmowane będą - od dnia 1 sierpnia 2018 roku, natomiast wnioski składane drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca 2018 roku.
Aby zachować ciągłość wypłat między okresami zasiłkowymi należy złożyć wniosek na nowy okres zasiłkowy wraz z wymaganymi dokumentami
do dnia 31 sierpnia 2018 roku, wówczas ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 października.
• w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 30 listopada.
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia
31 grudnia tego roku.
• Gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada 2018 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca listopada!)
• W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku. (UWAGA świadczenie przysługuje od miesiąca grudnia!)

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego...

2018-05-23

19 maja br. podczas Kłodawskiej Majówki odbył się IX Bieg Szlakiem Jeziora Kłodawskiego. Z ramienia organizatora zawodów -Wójta Gminy Kłodawa, Anny Mołodciak tegoroczne zmagania sportowe przygotował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie wraz z zastępcą kierownika Referatu Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Gospodarki Gruntami- Grzegorzem Zapytowskim, W zakresie czynności było m.in.: przygotowanie trasy biegu, czuwanie nad przebiegiem zawodów i dobrym samopoczuciem zawodników. Nadzór techniczny i bezpieczeństwo zapewnili strażacy z OSP Santocko oraz ratownik medyczny. Na mecie na każdego uczestnika czekał pamiątkowy medal oraz woda i regenerująca przekąska, natomiast puchary i nagrody wręczane były na scenie głównej Majówki przez Wójta Gminy Kłodawa. W rywalizacji wzięło udział 48 pasjonatów biegania, w tym 15 kobiet. Celem biegu była popularyzacja zdrowego trybu życia i propagowanie naturalnej formy ruchu. W kategorii mężczyzn najlepszy okazał się Marcin Palczarski, natomiast wśród kobiet zwyciężyła Agnieszka Ćwirko-Gross. Tradycyjnie odbył się także bieg rodzinny, w którym wzięło udział 5 czteroosobowych drużyn. Dystans 250 m najszybciej pokonała rodzina Państwa Bronisz w składzie: Maciej, Alicja, Łukasz i Justyna.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom za udział i zapraszamy za rok na X jubileuszowy bieg.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (26 fot.)...


  Wdrażanie projektu „Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie”

  2018-05-22


  16 maja 2018r. w ramach wdrażania projektu p.n.: „Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER- Działanie 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” PO WER 2014/2020 odbyło się szkolenie pracowników socjalnych i kadry zarządzającej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. W siedzibie tutejszego Ośrodka wykładowca szkoleniowy oraz koordynator projektu przybliżyli uczestnikom szkolenia model realizacji usług o określonym standardzie oraz wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych. Omówione zmiany zostaną wprowadzane już od 1czerwca b.r.

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (8 fot.)...


   Akcja „Czysty Aniołek”

   2018-04-13

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” zainicjowanej przez Stowarzyszenie Piękne Anioły, która rusza po raz piąty. Honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka. Akcja przewiduje organizację ogólnopolskich zbiórek środków czystości oraz artykułów higienicznych (mydełka, szampony, pasty, szczotki do zębów, ręczniki). Akcja trwa do końca czerwca. Wszystkie osoby zainteresowane wsparciem akcji zapraszamy do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, gdzie można dostarczyć ww. środki czystości i artykuły higieniczne. Zachęcamy wszystkich do zaangażowania się w akcję na rzecz najmłodszych mieszkańców społeczności gminy. Zebrane środki czystości pracownicy socjalni przekażą dzieciom z najuboższych rodzin zamieszkałych na terenie gminy Kłodawa.
   Więcej o ogólnopolskiej akcji „Czysty Aniołek” na stronie Stowarzyszenia: https://www.piekne-anioly.org/programy.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Karta Dużej Rodziny w wersji mobilnej

    2018-03-27

    Już od początku roku 2018 dzięki staraniom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Karta Dużej Rodziny zyskała nową formę- dokumentu elektronicznego. Dzięki temu skraca się przede wszystkim czas oczekiwania na wydanie Karty- z kilku tygodni do kilku minut od momentu pozytywnego rozpatrzenia elektronicznego wniosku i wysłania zamówienia na Karty. Posiadacze mobilnej aplikacji (mKDR) w łatwy sposób będą mogli także zlokalizować najbliższych Partnerów Karty Dużej Rodziny oraz wyświetlać na ekranie telefonów Karty nie tylko swoje, ale również pozostałych członków rodziny. Wystarczy więc, że jedna osoba udostępni na telefonie Karty wszystkich osób, które chcą skorzystać z danej zniżki.
    Portal Informacyjno- Usługowy Emp@tia daje możliwość złożenia wniosków o nowe Karty zarówno dla nowej rodziny lub nowego jej członka, jak i domówienia Kart elektronicznych dla osób, które posiadają już Karty w formie tradycyjnej (plastikowej).
    Szczegółowe informacje o wygodnym składaniu wniosków o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem Portalu Informacyjno- Usługowego Emp@tia można znaleźć na stronie MPiPS pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/
    oraz na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: http://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/karta
    https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny
    https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu
    Karta Dużej Rodziny w formie elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przysługujących im zniżek.


    "Czas na zmiany- skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie"

    2018-03-21


    W okresie od 1 marca 2018 r. do 31 marca 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest Projekt ,,Czas na zmiany – skuteczna pomoc społeczna w Kłodawie”. Projekt zakłada wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych. Celem Projektu jest poprawa obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka poprzez zmianę organizacji jego pracy, obejmującą wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetentnej kadry.

    Działania w projekcie przewidują głównie zmianę organizacji pracy pracowników socjalnych Ośrodka i jego struktury organizacyjnej. W ramach projektu przewidziane zostaną warsztaty przygotowujące pracowników GOPS-u w Kłodawie, w tym kadry zarządzającej do wprowadzonych zmian oraz częściowe wyposażenie stanowisk pracy 5 pracowników socjalnych. Ma to na celu podniesienie jakości i efektywności pracy, w tym umożliwienie realizacji działań przypisanych do nowopowstałych stanowisk pracy zgodnych z modelem organizacyjnym oddzielającym pracę administracyjną od pracy socjalnej
    Dofinansowanie projektu z UE wynosi 420 777,43 zł.


    Wielkanocna Zbiórka Żywnosci

    2018-03-20

    Już po raz drugi w Gminie Kłodawa dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Kłodawie pod kierunkiem Gminnego Ośrodka Kultury oraz opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie z ochotą wzięły udział w „Wielkanocnej Zbiórce Żywności 2018". Organizatorem akcji w przedświąteczny weekend- 16- 17 marca był Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. W kłodawskim supermarkecie Tesco wolontariusze zachęcali klientów sklepu do podarowania długoterminowych produktów spożywczych , by choć w małym stopniu wspomóc potrzebujące osoby w naszej gminie. Akcja okazała się wielkim sukcesem- zebranych zostało ponad 154 kg żywności! Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, który rozdysponował produkty w formie świątecznych paczek. Tegoroczna pomoc żywnościowa trafiła do schorowanych, starszych potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Dzięki ofiarności ludzi oraz bezinteresownemu zaangażowaniu młodzieży pomogliśmy 42 rodzinom, wspierając ich okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


     BIP

     2018-03-16

     Biuletyn Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie znajduje się pod adresem www.gops.klodawa.biuletyn.net
     Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

     przejdź do góry...

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

     Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji