Aktualności


Akcja „Świąteczna Paczka” za nami...

2017-12-21

Tegoroczna akcja charytatywna pod nazwą „Świąteczna Paczka” prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa okazała się wielkim sukcesem i pokazała ogrom dobroci jaką mamy dla tych, którzy naszej pomocy potrzebują. Zbiórka na ten cel zaowocowała mnóstwem prezentów dla dzieci o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina.
Tek rok był wyjątkowy -mieliśmy rekordową liczbę darczyńców, a tym samym środków na spełnienie dziecięcych marzeń. Zrobiono ponad 130 paczek z różnorodnym wyposażeniem dbając szczególnie o dzieci niepełnosprawne- dla nich Mikołaj przyniósł najbardziej potrzebne specjalistyczne artykuły codziennego użytku.
Na apel o pomoc dla osób najbardziej potrzebujących w naszej Gminie odpowiedziało szerokie grono mieszkańców, a w szczególności:
- Wójt Gminy Kłodawa- Anna Mołodciak
- Ksiądz Kanonik Tadeusz Stachura
- Ksiądz Proboszcz Dariusz Chmist
- Radni Gminy Kłodawa: Pani Justyna Kowalska, Pan Roman Leśnicki i Pani Wanda Grabowska
-Pani Renata Kujbida Naczelnik Poczty Polskiej oddział w Kłodawie
- Pan Tomasz Kalmkiewicz Nadleśniczy Nadleśnictwa Kłodawa
- Panowie Marek Hrebeniak i Mirosław Urbanowicz Firma Constans
- Pan Paweł Chojnacki- Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski
-Panowie Ryszard Kobierski i Karol Kobierski Przedsiębiorstwo Drogowo - Usługowe "DROMAX"
- Pani Ewa Cimander Usługi Transportowe Leśne i Ogólnobudowlane
Z całego serca serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy okazali się naszymi Mikołajami - cieszymy się, że razem z nami zmieniacie Państwo świat na lepsze i wywołujecie radość i uśmiech na buźkach dzieci i ich rodzin. Dla nas bowiem jest to największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Poszukiwane mieszkanie do wynajęcia!!!

  2017-12-08

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie poszukuje mieszkania do wynajęcia w Kłodawie lub okolicznych miejscowościach na dłuższy okres wynajmu. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem GOPS pod numerem telefonu 957216663.


  „21 Świąteczna Zbiórka Żywności

  2017-12-05

  Pierwszy grudniowy weekend w kłodawskim supermarkecie Tesco upłynął w atmosferze świątecznej pomocy i wolontariatu. Dzieci i młodzież ze świetlicy wiejskiej w Kłodawie oraz wolontariusze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie włączyli się czynnie w akcję pod nazwą „21 Świąteczna Zbiórka Żywności", której organizatorem był Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. Przez trzy dni wolontariusze zachęcali klientów sklepu do podarowania produktów spożywczych takich jak: konserwy, cukier, olej, słodycze, mąka, przetwory warzywne i owocowe, by choć w małym stopniu wspomóc przedświąteczne zakupy potrzebujących rodzin w naszej gminie. Akcja okazała się wielkim sukcesem- zebranych zostało ponad 195 kg żywności! Zgromadzone dary zostały przekazane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, który rozdysponował produkty w formie świątecznych paczek dla najuboższych i najbardziej potrzebujących osób. Dzięki ofiarności mieszkańców gminy oraz bezinteresownemu zaangażowaniu młodzieży tegoroczne święta dla niejednej rodziny będą piękniejsze, bogatsze i spokojniejsze. Jeszcze raz dziękujemy za wielkie serca i hojność!!

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


   „Świąteczna Paczka”

   2017-11-28

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej „Świąteczna Paczka”, organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie. Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku.

   Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazania środków finansowych na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008
   z dopiskiem „Świąteczna Paczka”. Zbiórka na „Świąteczną Paczkę” potrwa do
   14 grudnia 2017 r.
   Gorąco zapraszamy!

   Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
   Justyna Piotrzkiewicz


   Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

   2017-10-09

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości występowania z wnioskami o pomoc finansową w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które  poniosły straty w gospodarstwach domowych podczas odnotowanego w dniach 5-6 października 2017r. orkanu Ksawery.
   Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
   Wniosek o przyznanie pomocy powinien być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz sporządzony w oparciu o zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej…
   W trybie pilnym prosimy o przedłożenie wniosków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. w wysokości do 6 tys. zł.


   Wyjazd dla „ciała i ducha” za nami…

   2017-10-05

   W dniach 28.09–01.10.2017 czterdziestodwuosobowa grupa niepełnosprawnych z terenów Gminy Kłodawa przebywała na zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, pod patronatem Wójta Gminy- Anny Mołodciak, turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Wyjazd współfinansowany ze środków PFRON oraz funduszy gminnych umożliwił osobom zmagającym się na co dzień z problemami zdrowotnymi, spędzenie czasu w okolicach Puszczy Noteckiej w Ośrodku Rehabilitacyjno– Wypoczynkowym w Gościmiu.

   czytaj całość publikacji "Wyjazd dla „ciała i ducha” za nami…"

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


    Pomoc żywnościowa – Podprogram 2017

    2017-08-22

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się nowy okres realizacji pomocy żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja rozpoczyna się od września 2017 r. Na listę żywności można zapisać się u pracowników socjalnych, którzy będą wydawać skierowania do Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 .
    Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy , tj. :
    - 1268 zł dla osób samotnych
    - 1028 - na osobę w rodzinie

    Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

    Grupy najbardziej potrzebujących osób , do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane ) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

    Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wydanie skierowania .
    Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 95 7216 663 – w godzinach pracy Ośrodka.
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji