Aktualności


WYŁĄCZONA BEZPOŚREDNIA OBSŁUGA

2020-04-01


Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  Podarunek od firmy ICT Poland Kostrzyn nad Odrą

  2020-05-07

  Dziś dostarczono do naszego Ośrodka przez firmę ICT Poland Kostrzyn nad Odrą oraz Klub Sportowy Stilon Gorzów Prosupport najbardziej potrzebne w czasie panującej epidemii środki ochrony oraz artykuły chemiczne takie jak: maseczki, papier toaletowy, ręczniki papierowe i chusteczki higieniczne. Wszystkie produkty zostaną podarowane naszym podopiecznym, osobom starszym i niepełnosprawnym, którym codzienne zakupy sprawiają nie lada wyzwanie.
  Zadbano również o naszych pracowników, a wśród podarków znalazły się także przyłbice, by zadbać o własne bezpieczeństwo pracy.
  Za Wasze wielkie serca serdecznie dziękujemy💓

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

   PLAN AWARYJNY DLA OSÓB DOSWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

   2020-04-28

   Przekazujmy publikację „Osobisty plan awaryjny”. Poradnik został opracowany przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka i Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ. W załączniku poniżej dokument w całości.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

   Dołączone pliki:


   Godziny funkcjonowania punktu kasowego

   2020-04-27

   W związku z wypłatą świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przez nasz Ośrodek informujemy, iż punkt kasowy Banku GBS w Kłodawie (ul. Gorzowska 40) od 28.04.2020 r., będzie otwarty w godzinach 8:00 - 13:00.
   Wszystkie świadczenia oraz zasiłki można odbierać w wyznaczonych godzinach. O zmianach będziemy informować na bieżąco.

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlana

    Zarządzenie Kierownika GOPS

    2020-04-01


    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlana

     Apel do mieszkanców i przedstawicieli Sołectw

     2020-04-01


     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlana

      Godziny otwarcia banku

      2020-04-01

      W związku z ograniczoną działalnością banku, prosimy o terminowy odbiór zasiłków wydawanych w dniach 26.03 oraz 27.03. Obiór pieniążków po tym terminie będzie odbywał się w innych oddziałach banku (Gorzów Wielkopolski). O wszystkich zmianach będziemy informować na bieżąco..

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlana

       Zawieszenie projektu

       2020-04-01


       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlana

        Opiekunka/ opiekun w ramach usług opiekuńczych

        2020-03-20


        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlana

         Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

         2020-03-16         W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników urzędu,
         począwszy od dnia 13-03-2020 do odwołania
         wstrzymuje się możliwość osobistego załatwiania spraw
         w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kłodawie.

         Prosimy o załatwianie spraw wyłącznie w formie korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.
         ➡️ w przypadku korespondencji tradycyjnej prosimy kierować ją na adres Ośrodek Pomocy Społecznej
         ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa
         ➡️ w przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować na wskazane adresy e-mail:
         adres ogólny- sekretariat@klodawa.gopsinfo.pl
         w sprawach świadczeń rodzinnych i 500+- sr@klodawa.gopsinfo.pl
         w sprawach pomocy społecznej- ps@klodaa.gopsinfo.pl
         W sprawach wyjątkowych w tym niecierpiących zwłoki prosimy o kontakt pod nr. tel 95 721 66 63 celem ustalenia sposobu postępowania.

         Dziękujemy za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem strony internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlana

          Informacja Kierownika GOPS w sprawie Koronawirusa

          2020-03-13


          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlana

           Urząd Pracy w GOPS

           2020-03-13           Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, iż zaplanowane na najbliższy wtorek- 17 marca spotkanie w ramach Urzędu Pracy zostaje odwołane.

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlana

            Bank Żywnosci- POPŻ 2014-2020

            2020-03-12            W związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie apeluje do osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014-2020 o jak najszybszy odbiór produktów żywnościowych wydawanych przez Bank Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63. Na chwilę obecną nie mamy informacji do kiedy i na jakich zasadach działać będzie placówka w najbliższych dniach.

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlana

             Wypłaty 500+ i rodzinne

             2020-03-12

             W związku z planowanymi wypłatami gotówkowymi świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń rodzinnych w dniach 12-13.03.2020 r. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlana

              Odwołanie zajęć programowych

              2020-03-12


              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlana

               Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

               2020-03-12

               Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową.

               Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

               Często myj ręce

               Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

               Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

               Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

               Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

               Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domownicy powinny być starannie dezynfekowane.

               Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków

               Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

               Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

               Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości z osobą, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

               Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

               Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

               Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu

               Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

               Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

               Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.


               Informacja NFZ w sprawie ochrony przed Koronawirusem

               2020-03-11


               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlana

                Nowa perspektywa – stop wykluczeniu

                2020-01-22                Gmina Kłodawa/ Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Powiatem Gorzowskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

                realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa 7 – Równowaga Społeczna, Działanie 7.2 Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie
                pn.,, Nowa perspektywa – stop wykluczeniu”
                Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2019r. do 31.08.2021r

                CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU
                Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez udział w kompleksowych formach aktywizacji społeczno –zawodowej do 31.08.2021r.

                UCZESTNICY PROJEKTU

                Uczestnikami Projektu mogą być mieszkańcy województwa lubuskiego (Powiat Gorzowski), w tym:
                • Gmina Kłodawa / Ośrodek Pomocy Społecznej

                • osoby niepełnosprawne

                • Powiat Gorzowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wielkopolskim

                • wychowankowie pieczy zastępczej, w tym:
                • osoby usamodzielniane w wieku 18-24 lat
                • osoby w wieku 15-17 lat
                • osoby w wieku 10 -14 lat

                Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby:
                a) o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
                b) z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, w tym osobom
                z niepełnosprawnością intelektualną i osobom z całościowymi zaburzeniami
                rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
                c) osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz osoby i rodziny korzystające z POPŻ
                Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w siedzibie:

                1) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
                2) Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Kościelna 10; 66-415 Kłodawa

                FORMY WSPARCIA W RAMACH PROJEKTU
                Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, których celem jest nabycie lub wzmocnienie kompetencji społecznych ukierunkowane na wzrost zdolności do zatrudnienia:
                a) Coaching grupowy i indywidualny
                b) Warsztaty indywidualne i grupowe z zakresu autoprezentacji i kreowania wizerunku
                c) Warsztaty z zakresu zarządzania budżetem domowym
                d) Warsztaty z zakresy uzależnień
                e) Warsztaty z zakresu zagrożeń w cyberprzestrzeni
                f) Zajęcia socjoterapeutyczne
                g) Wyrównywanie braków edukacyjnych ( korepetycje)

                Realizacja usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym, których celem jest wyposażenie w
                kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy :

                a) Kursy /szkolenia zawodowe w oparciu o indywidualnie określone preferencje i predyspozycje
                zawodowe uczestników projektu


                Uczestnicy otrzymają kompleksowe wsparcie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej ukierunkowanej na pozyskanie i utrzymanie zatrudnienia określone w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji.
                Rodzaj i forma udzielonego wsparcia będzie wynikała z diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb z uwzględnieniem obszaru społecznego, zawodowego
                i zdrowotnego.

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlana                 Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

                 przejdź do góry...

                 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

                 Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji