Aktualności


Pomoc żywnościowa – Podprogram 2017

2017-08-22

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się nowy okres realizacji pomocy żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja rozpoczyna się od września 2017 r. Na listę żywności można zapisać się u pracowników socjalnych, którzy będą wydawać skierowania do Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 .
Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy , tj. :
- 1268 zł dla osób samotnych
- 1028 - na osobę w rodzinie

Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

Grupy najbardziej potrzebujących osób , do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane ) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wydanie skierowania .
Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 95 7216 663 – w godzinach pracy Ośrodka.


Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

2017-08-04

Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2017 r. i obejmuje miesiące
od listopada 2017 r. do października 2018 r.

czytaj całość publikacji "Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018"


Gościm

2017-07-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
że w okresie od 28.09.2017r. do 01.10.2017r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny dla 42 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu.

czytaj całość publikacji "Gościm"


Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - 500+

2017-06-28

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na nowy okres przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.
Dokumenty będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy ul. Kościelnej 10. Ponadto informujemy, że wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS w Kłodawie, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października.
W przypadku osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


PAN KOTEK BYŁ CHORY ....

2017-04-28

Ten wspaniały i pewnie wszystkim znany wiersz Stanisława Jachowicza, przeczytany przez Kierownika GOPS w Kłodawie dla przybyłych gości, stał się wstępem do spotkania z dziećmi. Klasa I A ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, wraz z wychowawcą klasy Panią Edytą Ralcewicz, odwiedziła 26 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Dzieci tego dnia uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym, promującym zdrowe odżywianie a wiersz stał się też dobrą zachętą do czytelnictwa.
Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz poprowadziła pogadankę dotyczącą znaczenia prawidłowego odżywiania, by dawało dzieciom siłę i energię do nauki i zabawy. Pierwszoklasiści wykazali się dobrą wiedzą na temat zdrowych produktów, doskonale wiedziały dlaczego pan kotek był chory a słowo "łakomstwo" natychmiast rozszyfrowały podając jego przykłady.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wykorzystała też spotkanie do opowiedzenia pierwszakom, w jaki sposób Ośrodek pomaga rodzinom uboższym, aby dzieci z takich środowisk także mogły prawidłowo odżywiać się, jeść zdrowe i pożywne posiłki.
Na pożegnanie dzieci otrzymały drobne upominki i dorodne jabłka, złożyły nam piękne podziękowanie, które samodzielnie podpisały swoimi imionami. Było radośnie i wesoło.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...
    Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

    przejdź do góry...

    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

    Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji