Aktualności


Gościm

2017-07-13

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
że w okresie od 28.09.2017r. do 01.10.2017r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny dla 42 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu.

czytaj całość publikacji "Gościm"


Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - 500+

2017-06-28

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na nowy okres przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.
Dokumenty będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy ul. Kościelnej 10. Ponadto informujemy, że wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek
o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS w Kłodawie, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października.
W przypadku osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663


PAN KOTEK BYŁ CHORY ....

2017-04-28

Ten wspaniały i pewnie wszystkim znany wiersz Stanisława Jachowicza, przeczytany przez Kierownika GOPS w Kłodawie dla przybyłych gości, stał się wstępem do spotkania z dziećmi. Klasa I A ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, wraz z wychowawcą klasy Panią Edytą Ralcewicz, odwiedziła 26 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Dzieci tego dnia uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym, promującym zdrowe odżywianie a wiersz stał się też dobrą zachętą do czytelnictwa.
Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz poprowadziła pogadankę dotyczącą znaczenia prawidłowego odżywiania, by dawało dzieciom siłę i energię do nauki i zabawy. Pierwszoklasiści wykazali się dobrą wiedzą na temat zdrowych produktów, doskonale wiedziały dlaczego pan kotek był chory a słowo "łakomstwo" natychmiast rozszyfrowały podając jego przykłady.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wykorzystała też spotkanie do opowiedzenia pierwszakom, w jaki sposób Ośrodek pomaga rodzinom uboższym, aby dzieci z takich środowisk także mogły prawidłowo odżywiać się, jeść zdrowe i pożywne posiłki.
Na pożegnanie dzieci otrzymały drobne upominki i dorodne jabłka, złożyły nam piękne podziękowanie, które samodzielnie podpisały swoimi imionami. Było radośnie i wesoło.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


  NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD"

  2017-03-10

  Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna Realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) informuje, iż od dnia 01.03.2017r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2016/2017 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do dnia 30.03. 2017r.
  Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od dnia 1.09.2017r. do dnia 10.10. 2017r.
  Wnioski dotyczące Modułu I –likwidacje barier utrudniającą aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:
  Moduł I:
  Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)
  Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
  Wnioski dotyczące Modułu I Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. rozpocznie nabór od dnia 4.04.2017r. do dnia 30.08.2017r. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.
  Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej www.pcpr.gorzowwlkp.pl
  Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7330 458, 95 7330 470 lub też na stronie internetowej: www.ncnr.2orzowwlkp.pl oraz www.nfron.org.pl
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji