Aktualności


Ruszył konkurs "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego"

2016-09-21

„Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego” to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!
Szukamy podmiotów, które wyróżnia przedsiębiorczość, wysokiej jakości usługi i produkty, oraz zaangażowanie w społeczności lokalnej. Jeśli znasz taki podmiot lub sam chcesz się zgłosić do konkursu, wypełnij formularz konkursowy.
Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2016 r.
Formularz konkursowy wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.es.lubuskie.pl
Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Zachód oraz Gazetą Wyborczą Oddział w Zielonej Górze.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”(św. Jan Paweł II)

2016-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej "Świąteczna Paczka", organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie . Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci z rodzin niepełnych, nie objętych wsparciem ze strony państwa z tytułu świadczenia wychowawczego, ale również do tych dzieci, o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku .
Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazywania środków na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 z dopiskiem „Świąteczna Paczka”, natomiast upominki rzeczowe (zabawki lub przybory szkolne) zbierane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 .
 Zbiórka na „Świąteczną Paczkę” potrwa do 20 listopada 2016r.
Gorąco zapraszamy!


INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY

2016-09-01

Szanowni Rodzice!
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o dostarczanie do 12 września 2016 r. zaświadczeń ze szkoły uczących się dzieci.
Do dostarczania takich zaświadczeń są zobowiązani rodzice dzieci:
- rozpoczynających przygotowanie szkolne w kl. „0”
- uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej
- dzieci, które ukończyły 18 lat.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY"


DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

2016-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Informujemy rodziców, że pomoc taka przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł.
W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy wniosek należy złożyć w siedzibie OPS lub bezpośrednio do pracowników socjalnych w czasie ich dyżurów w miejscowości zamieszkania wnioskodawców.
Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. Do wniosków składanych w kolejnych miesiącach należy załączyć dokumenty poświadczające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 95 7 216 663 lub 95 7 310 046.


Świadczenia Rodzinne

2016-08-25

Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

czytaj całość publikacji "Świadczenia Rodzinne"


WYPOCZYNEK LETNI

2016-06-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie jak każdego roku zapewni wypoczynek letni dla dzieci z terenu naszej gminy. Przy pomocy Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Szkoły Podstawowej w Nowinach Wielkich, dzieci spędzą wakacje pod namiotami w Pogorzelicy. Organizator zapewnia przewóz dzieci, opiekę wychowawców i pielęgniarki, 4 posiłki dziennie, atrakcyjne wycieczki: na Latarnię Morską w Niechorzu, przejazd kolejką Retro oraz spotkanie z magikiem czy karaoke.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie sfinansuje kolonie dla 30 dzieci z rodzin wielodzietnych, pozostających w trudnej sytuacji materialnej oraz dofinansuje też pobyt dzieci na obozie w Lipach organizowanym przez Wójta Gminy Kłodawa Annę Mołodciak.


"KŁODAWSKA MAJÓWKA"

2016-05-23

21 maja 2016r. odbyła się „Kłodawska Majówka”, na której pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie skupili się na tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Rozmowy o profilaktyce w tym zakresie prowadzone były przez Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład którego wchodzą m.in. pracownicy GOPS. Przygotowano stoisko, na którym można było zapoznać się z ulotkami o tematyce profilaktyki przemocy, dostępne były także gadżety z policji, z których szczególnie cieszyli się najmłodsi. Kolejnymi członkami Zespołu Interdyscyplinarnego są także dzielnicowi, którzy swoją obecnością uświetnili także akcję profilaktyki przemocy w rodzinie. Rozmowy na te trudne tematy prowadzone były przy przygotowanych przez pracownice GOPS przekąskach, których bezpłatnie można było skosztować.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlana

  ZAPRASZAMY

  2016-05-17

  W związku z organizacją „Kłodawskiej Majówki” w dniu 21 maja 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza mieszkańców Gminy Kłodawa do punktu, w którym podczas imprezy, pracownicy GOPS będą udzielać informacji o tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oferujemy rozmowy z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego, w skład którego wchodzą specjaliści udzielający pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. By umilić rozmowy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie zaprasza wszystkich zainteresowanych na słodki (i nie tylko) poczęstunek, przy którym będzie możliwość poznania instytucji pomocy społecznej.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji