Aktualności


NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD"

2017-03-10

Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna Realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) informuje, iż od dnia 01.03.2017r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2016/2017 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do dnia 30.03. 2017r.
Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od dnia 1.09.2017r. do dnia 10.10. 2017r.
Wnioski dotyczące Modułu I –likwidacje barier utrudniającą aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:
Moduł I:
Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)
Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
Wnioski dotyczące Modułu I Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. rozpocznie nabór od dnia 4.04.2017r. do dnia 30.08.2017r. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.
Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej www.pcpr.gorzowwlkp.pl
Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7330 458, 95 7330 470 lub też na stronie internetowej: www.ncnr.2orzowwlkp.pl oraz www.nfron.org.pl


TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

2017-02-20

Podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2017 r. w ramach obchodów ,, Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, zorganizowane zostały punkty konsultacyjne, do których może zgłosić się każdy , kto potrzebuje pomocy lub porady.
W zorganizowanych na tę okazję punktach konsultacyjnych cennych wskazówek udzielać będą policjanci oraz specjaliści z instytucji pomocowych i organizacji działających na rzecz ofiar przestępstw.

czytaj całość publikacji "TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"


Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych

2017-02-06

W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Taką akcję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje
co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Akcja będzie przeprowadzona w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie),
we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą znajdować się osoby bezdomne, badanie zostanie przeprowadzone również w Gminie Kłodawa. Koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem akcji na terenie gminy Kłodawa zajmuje się zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek:
Straż Gminna, pr. socjalni, dzielnicowi
Mieszkańcy gminy mogą pomóc w realizacji badania, przekazując informację na temat bezdomnych przebywających np. w pustostanach, altankach, domkach letniskowych, klatkach schodowych, piwnicach i innych znanych miejscach.
Okres zimowy to najtrudniejszy czas do przetrwania dla mieszkańców naszej gminy, którzy nie posiadają schronienia. Zgłaszajmy, kiedy widzimy osoby przebywające na terenie ogródków działkowych, czy też innych pustostanów i reagujmy. To może uratować komuś
życie. Każdy zgłaszany sygnał będzie sprawdzony.

Najważniejsze numery telefonów:
Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999 lub 112
Policja: telefon alarmowy 997

Informacje można przekazywać również dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, nr telefonu: 095 7216 663; 095 7310 046.


Informacja dot. projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

2017-02-06

Zapraszamy
do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.
1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym
4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe z elementami rehabilitacji, gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna.
5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,

Projekt skierowany jest do osób:
- korzystających z pomocy społecznej,
- niepełnosprawnych,
- rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
- przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,
- nieletni wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
i przestępczości a także przebywające w MOW, MOS
ZAPRASZAMY!
wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój 204, 205
Koordynator projektu: Joanna Romaniuk 95 7330461 pracownik socjalny : Hanna Grams tel.
95 7330490


Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy

2017-01-17

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się pomocny w Państwa pracy na rzecz ochrony najmłodszych.
Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Poniżej przekazujemy link do portalu Lubuska Niebieska Tarcza, na której znajduje się poradnik:

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


"ŚWIĄTECZNA PACZKA"

2016-12-15

Uwieńczenie akcji charytatywnej ,, Świąteczna Paczka” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa odbyło się 9 grudnia 2016r. w Sali Nadleśnictwa Kłodawa ,,Korsakówka”.
Do 120 dzieci z pięknymi prezentami przybył specjalnie Święty Mikołaj, który wręczył osobiście paczki szczęśliwym i podekscytowanym maluchom. Oprócz tego dzieci i młodzież, które ze względu na swoją niepełnosprawność lub chorobę nie mogły uczestniczyć w imprezie Mikołajkowej dostali prezenty składające się z kosmetyków, przyborów szkolnych, art. higienicznych, upominków rzeczowych oraz słodyczy prosto do domu. W przygotowywanie podarunków włączyli się także ochoczo wolontariusze z Zespołu Szkół w Kłodawie.
W związku z tym, iż tak wiele osób odpowiedziało na apel o sprawienie dzieciom takiej niespodzianki, GOPS w Kłodawie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom- Świętym Mikołajom za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i pomoc w organizacji tego pięknego przedsięwzięcia. A nagroda to radość i uśmiech na dziecięcych buźkach widoczne w piątkowe mikołajkowe popołudnie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (34 fot.)...


  OFERTA NA ZORGANIZOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

  2016-11-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości składania ofert cenowych dotyczących zorganizowania turnusu dla osób niepełnosprawnych na ok 3 dni (pobyt uzależniony jest od kosztów) we wrześniu 2017 roku dla 49 osób ( w tym opiekunowie ) z pełnym wyżywieniem i dostępem do zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych w cenie. Oferty proszę przesyłać poprzez email na adres opsklodawa@wp.pl lub fax na nr tel 957310046.
  Justyna Piotrzkiewicz
  Kierownik GOPS w Kłodawie
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji