Aktualności


OFERTA NA ZORGANIZOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

2016-11-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości składania ofert cenowych dotyczących zorganizowania turnusu dla osób niepełnosprawnych na ok 3 dni (pobyt uzależniony jest od kosztów) we wrześniu 2017 roku dla 49 osób ( w tym opiekunowie ) z pełnym wyżywieniem i dostępem do zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych w cenie. Oferty proszę przesyłać poprzez email na adres opsklodawa@wp.pl lub fax na nr tel 957310046.
Justyna Piotrzkiewicz
Kierownik GOPS w Kłodawie


Zespół konsultacyjny

2016-10-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w bieżącym roku, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Gmina Kłodawa zawarła współpracę, w ramach której:

1. w siedzibie Gminnej Biblioteki przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie dyżury pełnią :
- osoba pierwszego kontaktu ( rozpoznanie problemu, skierowanie do specjalisty )
- psycholog
- psychoterapeuta

2. w Urzędzie Gminy - dyżury pełni prawnik .

Z pomocy specjalistów mogą skorzystać mieszkańcy , którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Konieczne jest uprzednie umówienie wizyty za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – co można zrobić osobiście lub telefonicznie – pod nr 95 7216 663.
Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznej pomocy.


Moje ABC Zdrowia – Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

2016-10-04

Dnia 29 września 2016 roku Zespół Szkół w Kłodawie wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie zorganizował Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla najmłodszych uczniów z klas I – III. O godzinie 8.00 odbył się uroczysty apel i otwarcie tego dnia przez Panią Dyrektor Dorotę Żołądziejewską, po czym Pani pedagog Donata Smolińska zaprezentowała przebieg uroczystości. Honorowym gościem była Pani Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa.
Na spotkanie zaproszono przedstawicieli policji oraz straży pożarnej, którzy przeprowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa, w tym także w cyberprzestrzeni. Tematem wiodącym była promocja zdrowia oraz zapobieganie przemocy w szkole i w rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Justyna Piotrzkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie , wyjaśniła dzieciom, jak zjawisko przemocy, agresji wpływa na stan zdrowia psychicznego. Pracownicy socjalni GOPS przygotowali dla dzieci prezentację dotyczącą agresji, przemocy, niewłaściwych zachowań wobec siebie a uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej edukacyjnej zabawie. Były nagrody i upominki. Nie zabrakło też konkursów i zawodów sportowych. Wszakże zdrowie to nie tylko prawidłowe odżywianie ale też dbałość o sprawność fizyczną .
Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia zakończył się apelem, na którym podsumowano jego przebieg, wręczono też nagrody laureatom konkursów o tematyce zdrowotnej.


Ruszył konkurs "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego"

2016-09-21

„Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego” to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!
Szukamy podmiotów, które wyróżnia przedsiębiorczość, wysokiej jakości usługi i produkty, oraz zaangażowanie w społeczności lokalnej. Jeśli znasz taki podmiot lub sam chcesz się zgłosić do konkursu, wypełnij formularz konkursowy.
Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2016 r.
Formularz konkursowy wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.es.lubuskie.pl
Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Zachód oraz Gazetą Wyborczą Oddział w Zielonej Górze.
Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.


„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”(św. Jan Paweł II)

2016-09-21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej "Świąteczna Paczka", organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie . Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci z rodzin niepełnych, nie objętych wsparciem ze strony państwa z tytułu świadczenia wychowawczego, ale również do tych dzieci, o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku .
Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazywania środków na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 z dopiskiem „Świąteczna Paczka”, natomiast upominki rzeczowe (zabawki lub przybory szkolne) zbierane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 .
 Zbiórka na „Świąteczną Paczkę” potrwa do 20 listopada 2016r.
Gorąco zapraszamy!


INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY

2016-09-01

Szanowni Rodzice!
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o dostarczanie do 12 września 2016 r. zaświadczeń ze szkoły uczących się dzieci.
Do dostarczania takich zaświadczeń są zobowiązani rodzice dzieci:
- rozpoczynających przygotowanie szkolne w kl. „0”
- uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej
- dzieci, które ukończyły 18 lat.

czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY"


DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

2016-09-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Informujemy rodziców, że pomoc taka przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł.
W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy wniosek należy złożyć w siedzibie OPS lub bezpośrednio do pracowników socjalnych w czasie ich dyżurów w miejscowości zamieszkania wnioskodawców.
Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. Do wniosków składanych w kolejnych miesiącach należy załączyć dokumenty poświadczające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 95 7 216 663 lub 95 7 310 046.


Świadczenia Rodzinne

2016-08-25

Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne
na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

czytaj całość publikacji "Świadczenia Rodzinne"
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji