Aktualności


Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy

2017-01-17

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się pomocny w Państwa pracy na rzecz ochrony najmłodszych.
Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

Poniżej przekazujemy link do portalu Lubuska Niebieska Tarcza, na której znajduje się poradnik:

http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.


"ŚWIĄTECZNA PACZKA"

2016-12-15

Uwieńczenie akcji charytatywnej ,, Świąteczna Paczka” zorganizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa odbyło się 9 grudnia 2016r. w Sali Nadleśnictwa Kłodawa ,,Korsakówka”.
Do 120 dzieci z pięknymi prezentami przybył specjalnie Święty Mikołaj, który wręczył osobiście paczki szczęśliwym i podekscytowanym maluchom. Oprócz tego dzieci i młodzież, które ze względu na swoją niepełnosprawność lub chorobę nie mogły uczestniczyć w imprezie Mikołajkowej dostali prezenty składające się z kosmetyków, przyborów szkolnych, art. higienicznych, upominków rzeczowych oraz słodyczy prosto do domu. W przygotowywanie podarunków włączyli się także ochoczo wolontariusze z Zespołu Szkół w Kłodawie.
W związku z tym, iż tak wiele osób odpowiedziało na apel o sprawienie dzieciom takiej niespodzianki, GOPS w Kłodawie składa serdeczne podziękowania wszystkim Darczyńcom i Sponsorom- Świętym Mikołajom za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i pomoc w organizacji tego pięknego przedsięwzięcia. A nagroda to radość i uśmiech na dziecięcych buźkach widoczne w piątkowe mikołajkowe popołudnie.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (34 fot.)...


  OFERTA NA ZORGANIZOWANIE TURNUSU REHABILITACYJNEGO

  2016-11-09

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości składania ofert cenowych dotyczących zorganizowania turnusu dla osób niepełnosprawnych na ok 3 dni (pobyt uzależniony jest od kosztów) we wrześniu 2017 roku dla 49 osób ( w tym opiekunowie ) z pełnym wyżywieniem i dostępem do zabiegów rehabilitacyjnych i leczniczych dla osób niepełnosprawnych w cenie. Oferty proszę przesyłać poprzez email na adres opsklodawa@wp.pl lub fax na nr tel 957310046.
  Justyna Piotrzkiewicz
  Kierownik GOPS w Kłodawie


  Zespół konsultacyjny

  2016-10-04

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że w bieżącym roku, w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. Gmina Kłodawa zawarła współpracę, w ramach której:

  1. w siedzibie Gminnej Biblioteki przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie dyżury pełnią :
  - osoba pierwszego kontaktu ( rozpoznanie problemu, skierowanie do specjalisty )
  - psycholog
  - psychoterapeuta

  2. w Urzędzie Gminy - dyżury pełni prawnik .

  Z pomocy specjalistów mogą skorzystać mieszkańcy , którzy potrzebują wsparcia w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Konieczne jest uprzednie umówienie wizyty za pośrednictwem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – co można zrobić osobiście lub telefonicznie – pod nr 95 7216 663.
  Zapraszamy do korzystania ze specjalistycznej pomocy.


  Moje ABC Zdrowia – Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia

  2016-10-04

  Dnia 29 września 2016 roku Zespół Szkół w Kłodawie wraz z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie zorganizował Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla najmłodszych uczniów z klas I – III. O godzinie 8.00 odbył się uroczysty apel i otwarcie tego dnia przez Panią Dyrektor Dorotę Żołądziejewską, po czym Pani pedagog Donata Smolińska zaprezentowała przebieg uroczystości. Honorowym gościem była Pani Anna Mołodciak – Wójt Gminy Kłodawa.
  Na spotkanie zaproszono przedstawicieli policji oraz straży pożarnej, którzy przeprowadzili rozmowy na temat bezpieczeństwa, w tym także w cyberprzestrzeni. Tematem wiodącym była promocja zdrowia oraz zapobieganie przemocy w szkole i w rodzinie. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Justyna Piotrzkiewicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie , wyjaśniła dzieciom, jak zjawisko przemocy, agresji wpływa na stan zdrowia psychicznego. Pracownicy socjalni GOPS przygotowali dla dzieci prezentację dotyczącą agresji, przemocy, niewłaściwych zachowań wobec siebie a uczniowie aktywnie uczestniczyli w tej edukacyjnej zabawie. Były nagrody i upominki. Nie zabrakło też konkursów i zawodów sportowych. Wszakże zdrowie to nie tylko prawidłowe odżywianie ale też dbałość o sprawność fizyczną .
  Dzień Profilaktyki i Promocji Zdrowia zakończył się apelem, na którym podsumowano jego przebieg, wręczono też nagrody laureatom konkursów o tematyce zdrowotnej.


  Ruszył konkurs "Lubuski Włącznik - Lider Biznesu Społecznego"

  2016-09-21

  „Lubuski Włącznik – Lider Biznesu Społecznego” to konkurs na najlepszy podmiot ekonomii społecznej. Jeśli znasz stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, spółki non profit, które prowadzą dobrą firmę społeczną, są miejscem pracy, w których w pełni wykorzystują twórczy potencjał ludzi, a ich działalność jest potrzebna i użyteczna społecznie, zgłoś je do konkursu!
  Szukamy podmiotów, które wyróżnia przedsiębiorczość, wysokiej jakości usługi i produkty, oraz zaangażowanie w społeczności lokalnej. Jeśli znasz taki podmiot lub sam chcesz się zgłosić do konkursu, wypełnij formularz konkursowy.
  Na zgłoszenia czekamy do 30 października 2016 r.
  Formularz konkursowy wraz z Regulaminem konkursu dostępny jest na stronie www.es.lubuskie.pl
  Konkurs organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze we współpracy z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Lubuskiego, TVP Gorzów Wlkp., Radiem Zachód oraz Gazetą Wyborczą Oddział w Zielonej Górze.
  Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Efekt synergii – koordynacja lubuskiej ekonomii społecznej”.


  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”(św. Jan Paweł II)

  2016-09-21

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie pod patronatem Wójta Gminy Kłodawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w corocznej akcji charytatywnej "Świąteczna Paczka", organizowanej w ramach kampanii pomoc osobom najbardziej potrzebującym w naszej Gminie . Tegoroczna akcja skierowana jest głównie do dzieci z rodzin niepełnych, nie objętych wsparciem ze strony państwa z tytułu świadczenia wychowawczego, ale również do tych dzieci, o których Święty Mikołaj wielokrotnie zapomina. Pomóżmy przynieść naszym milusińskim radość i wywołać uśmiech na ich buźkach, bo to jest największa satysfakcja, nagroda i pewność, że się podąża we właściwym kierunku .
  Chętnych do udzielenia wsparcia finansowego na ten cel zapraszamy do przekazywania środków na konto Gminy Kłodawa nr 30 8363 0004 0008 4680 2000 0008 z dopiskiem „Świąteczna Paczka”, natomiast upominki rzeczowe (zabawki lub przybory szkolne) zbierane są w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie ul. Kościelna 10 .
   Zbiórka na „Świąteczną Paczkę” potrwa do 20 listopada 2016r.
  Gorąco zapraszamy!


  INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY

  2016-09-01

  Szanowni Rodzice!
  W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego prosimy o dostarczanie do 12 września 2016 r. zaświadczeń ze szkoły uczących się dzieci.
  Do dostarczania takich zaświadczeń są zobowiązani rodzice dzieci:
  - rozpoczynających przygotowanie szkolne w kl. „0”
  - uczęszczających do szkoły ponadgimnazjalnej
  - dzieci, które ukończyły 18 lat.

  czytaj całość publikacji "INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH ZASIŁEK RODZINNY"


  DOŻYWIANIE DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

  2016-09-01

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się okres przyjmowania wniosków o przyznanie świadczenia w formie dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
  Informujemy rodziców, że pomoc taka przysługuje rodzinom, których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1028 zł.
  W przypadku ubiegania się o powyższą formę pomocy wniosek należy złożyć w siedzibie OPS lub bezpośrednio do pracowników socjalnych w czasie ich dyżurów w miejscowości zamieszkania wnioskodawców.
  Do wniosków należy załączyć zaświadczenia o dochodach netto członków rodziny za miesiąc sierpień 2016 r. Do wniosków składanych w kolejnych miesiącach należy załączyć dokumenty poświadczające dochody rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
  Szczegółowych informacji udzielamy pod nr telefonu 95 7 216 663 lub 95 7 310 046.


  Świadczenia Rodzinne

  2016-08-25

  Od 1 września 2016 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne
  na nowy okres zasiłkowy 2016/2017

  czytaj całość publikacji "Świadczenia Rodzinne"
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji