Aktualności


Pomoc w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych

2017-10-09

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje o możliwości występowania z wnioskami o pomoc finansową w formie zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które  poniosły straty w gospodarstwach domowych podczas odnotowanego w dniach 5-6 października 2017r. orkanu Ksawery.
Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad przeprowadzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wniosek o przyznanie pomocy powinien być poprzedzony szczegółową analizą potrzeb osób i rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej oraz sporządzony w oparciu o zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej…
W trybie pilnym prosimy o przedłożenie wniosków na zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych, tj. w wysokości do 6 tys. zł.


Wyjazd dla „ciała i ducha” za nami…

2017-10-05

W dniach 28.09–01.10.2017 czterdziestodwuosobowa grupa niepełnosprawnych z terenów Gminy Kłodawa przebywała na zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie, pod patronatem Wójta Gminy- Anny Mołodciak, turnusie rehabilitacyjno-wypoczynkowym. Wyjazd współfinansowany ze środków PFRON oraz funduszy gminnych umożliwił osobom zmagającym się na co dzień z problemami zdrowotnymi, spędzenie czasu w okolicach Puszczy Noteckiej w Ośrodku Rehabilitacyjno– Wypoczynkowym w Gościmiu.

czytaj całość publikacji "Wyjazd dla „ciała i ducha” za nami…"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...


  Pomoc żywnościowa – Podprogram 2017

  2017-08-22

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że rozpoczął się nowy okres realizacji pomocy żywieniowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Dystrybucja rozpoczyna się od września 2017 r. Na listę żywności można zapisać się u pracowników socjalnych, którzy będą wydawać skierowania do Banku Żywności w Gorzowie Wlkp. ul. Słoneczna 63 .
  Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej , których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z tej formy pomocy , tj. :
  - 1268 zł dla osób samotnych
  - 1028 - na osobę w rodzinie

  Informujemy, iż przy wyliczaniu dochodu rodziny nie uwzględnia się świadczenia wychowawczego 500+.

  Grupy najbardziej potrzebujących osób , do których jest kierowana pomoc żywnościowa to: bezdomni, niepełnosprawni, bezrobotni, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe ( w tym społeczności marginalizowane ) oraz grupy osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe.

  Prosimy o zgłaszanie się bezpośrednio do pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie o wydanie skierowania .
  Dodatkowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod numerem 95 7216 663 – w godzinach pracy Ośrodka.


  Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

  2017-08-04

  Nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się 1 listopada 2017 r. i obejmuje miesiące
  od listopada 2017 r. do października 2018 r.

  czytaj całość publikacji "Od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2017/2018"


  Gościm

  2017-07-13

  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje,
  że w okresie od 28.09.2017r. do 01.10.2017r. zostanie zorganizowany wyjazd rehabilitacyjno – rekreacyjny dla 42 osób z orzeczoną niepełnosprawnością do Ośrodka Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego w Gościmiu.

  czytaj całość publikacji "Gościm"


  Informacja na temat składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 - 500+

  2017-06-28

  Szanowni Rodzice i Opiekunowie,
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+) na nowy okres przyjmowane będą od 1 sierpnia 2017r.
  Dokumenty będzie można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, przy ul. Kościelnej 10. Ponadto informujemy, że wnioski można złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet. E-wniosek
  o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mpips.gov.pl; PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.
  Druki wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego dostępne będą w siedzibie GOPS w Kłodawie, a także na stronie internetowej www.klodawa.gopsinfo.pl.

  Zgodnie z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik następuje do 31 października.
  W przypadku osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za październik nastąpi do 30 listopada

  Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników GOPS w Kłodawie pod nr tel. 95 7310-046, 95 7216-663
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji