Aktualności


PAN KOTEK BYŁ CHORY ....

2017-04-28

Ten wspaniały i pewnie wszystkim znany wiersz Stanisława Jachowicza, przeczytany przez Kierownika GOPS w Kłodawie dla przybyłych gości, stał się wstępem do spotkania z dziećmi. Klasa I A ze Szkoły Podstawowej w Kłodawie, wraz z wychowawcą klasy Panią Edytą Ralcewicz, odwiedziła 26 kwietnia 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. Dzieci tego dnia uczestniczyły w spotkaniu edukacyjnym, promującym zdrowe odżywianie a wiersz stał się też dobrą zachętą do czytelnictwa.
Kierownik GOPS Justyna Piotrzkiewicz poprowadziła pogadankę dotyczącą znaczenia prawidłowego odżywiania, by dawało dzieciom siłę i energię do nauki i zabawy. Pierwszoklasiści wykazali się dobrą wiedzą na temat zdrowych produktów, doskonale wiedziały dlaczego pan kotek był chory a słowo "łakomstwo" natychmiast rozszyfrowały podając jego przykłady.
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie wykorzystała też spotkanie do opowiedzenia pierwszakom, w jaki sposób Ośrodek pomaga rodzinom uboższym, aby dzieci z takich środowisk także mogły prawidłowo odżywiać się, jeść zdrowe i pożywne posiłki.
Na pożegnanie dzieci otrzymały drobne upominki i dorodne jabłka, złożyły nam piękne podziękowanie, które samodzielnie podpisały swoimi imionami. Było radośnie i wesoło.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


  NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD"

  2017-03-10

  Powiat Gorzowski (jednostka organizacyjna Realizatora: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.) informuje, iż od dnia 01.03.2017r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „AKTYWNY SAMORZĄD" MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
  Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze letnim/semestr II roku akademickiego 2016/2017 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie do dnia 30.03. 2017r.
  Wnioski dotyczące dofinansowania nauki w semestrze zimowym/semestr I roku akademickiego 2017/2018 należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206 w terminie od dnia 1.09.2017r. do dnia 10.10. 2017r.
  Wnioski dotyczące Modułu I –likwidacje barier utrudniającą aktywizacje społeczną i zawodową, w tym:
  Moduł I:
  Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
  Obszar B Zadanie 1- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
  Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
  Obszar D — pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego)
  Moduł II — pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu).
  Wnioski dotyczące Modułu I Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. rozpocznie nabór od dnia 4.04.2017r. do dnia 30.08.2017r. ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp., pokój 206.
  Druki wniosków dostępne są do pobrania w siedzibie PCPR w Gorzowie Wlkp. lub na stronie internetowej www.pcpr.gorzowwlkp.pl
  Więcej informacji na temat programu można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. tel. 95 7330 458, 95 7330 470 lub też na stronie internetowej: www.ncnr.2orzowwlkp.pl oraz www.nfron.org.pl


  TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW

  2017-02-20

  Podczas tegorocznego „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”
  w dniach od 20 lutego do 25 lutego 2017 r. w ramach obchodów ,, Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”, zorganizowane zostały punkty konsultacyjne, do których może zgłosić się każdy , kto potrzebuje pomocy lub porady.
  W zorganizowanych na tę okazję punktach konsultacyjnych cennych wskazówek udzielać będą policjanci oraz specjaliści z instytucji pomocowych i organizacji działających na rzecz ofiar przestępstw.

  czytaj całość publikacji "TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW"


  Ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych

  2017-02-06

  W nocy z 8 na 9 lutego 2017 r. odbędzie się kolejna edycja ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych. Taką akcję Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizuje
  co dwa lata - przeprowadzane jest we wszystkich województwach, w tę samą zimową noc. Akcja będzie przeprowadzona w każdej polskiej gminie (w tym samym czasie),
  we wszystkich możliwych instytucjach i miejscach, w których mogą znajdować się osoby bezdomne, badanie zostanie przeprowadzone również w Gminie Kłodawa. Koordynacją działań związanych z przeprowadzeniem akcji na terenie gminy Kłodawa zajmuje się zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele jednostek:
  Straż Gminna, pr. socjalni, dzielnicowi
  Mieszkańcy gminy mogą pomóc w realizacji badania, przekazując informację na temat bezdomnych przebywających np. w pustostanach, altankach, domkach letniskowych, klatkach schodowych, piwnicach i innych znanych miejscach.
  Okres zimowy to najtrudniejszy czas do przetrwania dla mieszkańców naszej gminy, którzy nie posiadają schronienia. Zgłaszajmy, kiedy widzimy osoby przebywające na terenie ogródków działkowych, czy też innych pustostanów i reagujmy. To może uratować komuś
  życie. Każdy zgłaszany sygnał będzie sprawdzony.

  Najważniejsze numery telefonów:
  Pogotowie Ratunkowe: telefon alarmowy 999 lub 112
  Policja: telefon alarmowy 997

  Informacje można przekazywać również dzwoniąc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie, nr telefonu: 095 7216 663; 095 7310 046.


  Informacja dot. projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

  2017-02-06

  Zapraszamy
  do wzięcia udziału w projekcie „Nowa Perspektywa – nowe możliwości”, realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.
  Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej/zawodowej wśród uczestników projektu , mieszkańców powiatu gorzowskiego.
  1) Uczestnicy projektu odbędą kursy/szkolenia, po ukończeniu i zdaniu egzaminu – uzyskają kwalifikacje uprawniające do odbywania danego zawodu,
  2) Dzięki możliwości wzięcia udziału w projekcie, uczestnik zwiększy swoją szansę na podjęcie pracy,
  3) Dla uczestników projektu będą pokrywane koszty dojazdu do Gorzowa Wlkp. na zajęcia oraz na spotkania z pracownikiem socjalnym
  4) Wszyscy uczestnicy wezmą także udział w wyjeździe z elementami rehabilitacji, gdzie podczas tego wyjazdu będzie do dyspozycji m.in.; lekarz, rehabilitant, psycholog, dietetyk, doradca zawodowy. Ponadto zostanie zorganizowana część rekreacyjna.
  5) Każdy z uczestników będzie współpracował z pracownikiem socjalnym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul. Pankiewicza 5-7,

  Projekt skierowany jest do osób:
  - korzystających z pomocy społecznej,
  - niepełnosprawnych,
  - rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym (o ile jeden z rodziców nie pracuje ze względu na sprawowanie opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym),
  - przebywających w pieczy zastępczej lub opuszczających piecze zastępczą oraz rodzice biologiczni,
  - nieletni wobec, których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji
  i przestępczości a także przebywające w MOW, MOS
  ZAPRASZAMY!
  wszystkich niezbędnych informacji udzielą pracownicy socjalni w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. ul Pankiewicza 5-7 pokój 204, 205
  Koordynator projektu: Joanna Romaniuk 95 7330461 pracownik socjalny : Hanna Grams tel.
  95 7330490


  Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy

  2017-01-17

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze zakończył projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Dzieciństwo nie boli - wspólna lubuska sprawa”. W ramach projektu powstał Poradnik dotyczący postępowania z dzieckiem doświadczającym przemocy. Poradnik zawiera wskazówki i porady będące jednocześnie odpowiedzią na problemy otrzymane w wynikach badań przeprowadzonych wśród policjantów, pracowników socjalnych, pedagogów i kuratorów sądowych. Badania te dotyczyły wskazania głównych problemów w podejmowanych działaniach na rzecz dzieci doświadczających przemocy domowej. Mamy nadzieję, że Poradnik okaże się pomocny w Państwa pracy na rzecz ochrony najmłodszych.
  Dr Anita Kucharska – Dziedzic opracowanie ankiety ewaluacyjnej, przeprowadzenie badań i opracowanie ich wyników oraz projekt Poradnika Internetowego.
  Prof. dr hab. Zbigniew Izdebski nadzór naukowy nad opracowaniem wyników badań oraz nad powstaniem Poradnika Internetowego.

  Poniżej przekazujemy link do portalu Lubuska Niebieska Tarcza, na której znajduje się poradnik:

  http://www.tarcza.lubuskie.pl/Aktualnosci/Jesli-dziecku-dzieje-sie-krzywda-poradnik

  Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
  Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

  przejdź do góry...

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłodawie. ul. Kościelna 10, 66-415 Kłodawa, tel. 95-721-66-63, faks 95-731-00-46

  Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji